Tandimplantat

När en tand inte går att rädda måste den dras ut och för att återskapa patientens leende, tuggförmåga och livskvalitet använder man bland annat titanbaserade implantat. Ett tandimplantat går inte att urskilja från en anatomisk tand med blotta ögat och fungerar precis som dina vanliga tänder, kanske till och med ännu bättre.

Vad är ett tandimplantat?

Tandimplantat består av en titanskruv som ersätter den naturliga tandroten. Ovanpå skruven fästs en krona som kan bestå av helkeramiska material (porslin) eller en kombination av metall och porslin.

Ur ett behandlingsperspektiv är tandimplantat ett kirurgiskt ingrepp där en eller flera titanskruvar opereras in i käkbenet, beroende på operationens omfattning. Anledningen till att man använder just titan som dentalmaterial är att titan har den unika förmågan att växa fast i käkbenet.

Hur går behandlingen till?

En implantatbehandling delas ofta upp i tre delar: en förkirurgisk, en kirurgisk och en protetisk.

Under den förkirurgiska processen får patienten komma in för en konsultation. Det är viktigt att fastställa att du har ett friskt tandkött, ett starkt käkben och en i övrigt god munhälsa. Det gör vi genom att ta röntgenbilder och göra en grundlig undersökning av munhålan. Det ger också dig som patient möjligheten att ställa frågor och berätta för oss om dina behov och förväntningar.

Under den kirurgiska delen viks tandköttet bort och tandkirurgen borrar ett hål i käkbenet där titanskruvarna kommer att fästas. Antalet hål och skruvar beror på hur många tänder som ska ersättas. Det kan handla om en enstaka tand eller en hel tandrad. Ingreppet sker under lokalbedövning och det går också att få lugnande medel om du känner dig orolig inför behandlingen.

Efter ingreppet följer en läkningsprocess då skruvarna växer fast i käkbenet. Detta kan ta upp till 3-4 månader men är högst individuellt. Efter läkningsprocessen går behandlingen in i sin tredje och sista protetiska fas. Tandläkaren gör ett avtryck av din mun och skickar till ett tandtekniskt laboratorium som framställer dina nya tänder. När de står klara får du komma in till kliniken för att få tandkronorna fästa ovanpå implantatet. Det är viktigt att dina artificiella tänder överensstämmer i form och färg med dina riktiga tänder.

Eftervård

Du kommer att bli kallad till regelbundna kontroller efter att dina nya tänder sitter på plats. För att undvika komplikationer är det extremt viktigt att du sköter din munhygien på rätt sätt. Besöken är således också ett bra tillfälle för oss att samtala kring hälsorutiner och ge dig tips och råd om hur du rengör ditt implantat på ett skonsamt och effektivt sätt.

Fördelar med tandimplantat

  • Förr ersattes förlorade tänder med löständer.
    Idag har den moderna tandvården bytt ut löständerna mot tandimplantat som fungerar bättre. Den stora fördelen med tandimplantat är att det fäster direkt i käkbenet.
  • Du slipper oroa dig för att implantatet ska lossna och tänderna känns som riktiga tänder.
    Har du friska granntänder slipper man också borra och slipa dessa för att få tandbryggan att sitta ordentligt.

Risker med tandimplantat

Tandimplantat anses vara ett av de säkraste och mest lyckade ingreppen inom tandkirurgi. Däremot finns det hälsofaktorer som kan påverka läkningsprocessen, som t.ex. en låg benkvalitet, vilket kan leda till ett instabilt implantat, eller en bakomliggande sjukdom som påverkar munhälsan (och läkningsprocessen) och kan orsaka infektion eller blödning.

För att minska risken för komplikationer är det viktigt att följa tandläkarens instruktioner kring eftervård och hygien. Det är också viktigt att välja en legitimerad tandläkare med bred erfarenhet av implantatkirurgi. På Tandlaget har vi stor erfarenhet av implantatbehandlingar och vi samarbetar i käkkirurger i Malmö.

Är du i behov av tandimplantat?

Du som är i behov av tandimplantat är varmt välkommen att kontakta vårt tandläkarteam för närmare information.

Implantat är ett uppskattat behandlingsalternativ för många av våra patienter som förlorat en eller flera tänder på grund av skada eller sjukdom. Har du ett friskt käkben finns det generellt sett ingenting som hindrar dig från att operera in ett tandimplantat.

Boka tid för en konsultation via vårt webbformulär eller ring direkt till kliniken på telefonnummer 040 23 76 44, måndag till fredag, 07:30 – 18:00. Vi finns på Kalendegatan 20, i hjärtat av Malmö. Välkommen in!