Tandkirurgi

Tandkirurgi eller oral- och käkkirurgi är ett specialistområde inom tandvården. Vanliga oralkirurgiska behandlingar är tandimplantat, extraktion av visdomständer, frakturer och rotfyllningar.

Tandimplantat

Tandimplantat är en bra lösning för patienter som förlorat en eller flera tänder och vill få tillbaka leendet och tuggfunktionen. Själva implantatet består av av en titanskruv som ersätter den naturliga tandroten. Ovanpå skruven fästs en krona av porslin som utseendemässigt är en identisk kopia av dina egna tänder.

En implantatbehandling består av en kirurgisk och en protetisk del. Under det kirurgiska ingreppet viks tandköttet bort och kirurgen borrar ett hål i käkbenet där titanskruvarna fästs. Ingreppet sker under lokalbedövning och det går också att få lugnande medel om du känner dig orolig inför behandlingen.

Besvärande visdomständer

Det är väldigt vanligt att få återkommande problem med visdomständerna. En visdomstand som krånglar kan orsaka inflammation som riskerar att spridas till andra tänder. Infektioner i och runt visdomständerna är vanligast hos partiellt frambrutna tänder, dvs. visdomständer som bara delvis har vuxit fram. Det kan också uppstå cystor som orsakar kraftig smärta och tandvärk.

Om en visdomstand ger dig upprepade besvär kan det vara en bra idé att helt enkelt ta bort tanden. Det rekommenderas dock att vänta tills visdomständerna vuxit ut helt, dvs. efter 25 års ålder. Operationen utförs under lokalbedövning.

Tandextraktion

Det kan finnas andra situationer då en tand behöver dras ut. Svårt skadade eller sjuka tänder kan på sikt påverka din övriga munhälsa, i synnerhet om det uppstår en infektion i den drabbade tanden. En vanlig sjukdom som kan leda till förlorade tänder är parodontit (tandlossning).

Parodontologer är specialisttandäkare som ger patienter med tandlossning oralkirurgisk behandling. För att ersätta förlorade tänder väljer många att operera in tandimplantat.

Förberedelser inför tandkirurgi

Den förkirurgiska undersökningen är helt avgörande för att kunna uppnå goda resultat. Det är viktigt att fastställa att du har ett friskt tandkött, ett starkt käkben och en i övrigt god munhälsa. Det gör man genom att ta röntgenbilder och utföra en grundlig undersökning av munhålan.

Det är också ett tillfälle som ger patienter möjligheten att ställa frågor och uttrycka sina behov och förväntningar.

För att undvika komplikationer är det viktigt att välja en legitimerad tandläkare med bred erfarenhet av avancerad tandvård. Vi samarbetar med tandspecialister och käkkirurger i Malmöregionen som har många års erfarenhet av implantatbehandlingar.

Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd

Den Som patient står du själv för dina personliga tandvårdskostnader som understiger 3 000 kronor. Därefter får du ersättning via Försäkringskassans tandvårdsstöd och högkostnadsskydd för 50 % av kostnader som ej överstiger 15 000 kronor och 85 % av kostnader som överstiger 15 000 kronor.
Barn och ungdomar under 24 år betalar inte för tandvård.

Är du i behov av tandkirurgi?

Inom området för tandkirurgiska behandlingar ingår bland annat extraktion av visdomständer, tand- och käkfrakturer, implantatbehandlingar och rotfyllningar.
Kontakta oss så gör våra tandläkare en bedömning av vad som behöver utföras.

Vi samarbetar med mycket professionella kirurger i Malmö och om omfattande kirurgi är nödvändigt kommer vi att hjälpa dig vidare till dem.

Boka tid för en konsultation via vårt webbformulär eller ring direkt till kliniken på telefonnummer 040 23 76 44, måndag till fredag, 07:30 – 18:00. Vi finns på Kalendegatan 20, i hjärtat av Malmö. Välkommen in!